Rodzinne Grupy S-Anon Polska

Nadzieja i pomoc dla rodzin i przyjaciół seksoholików

PREAMBUŁA S-ANON DO DWUNASTU KROKÓW

S-Anon jest wspólnotą ludzi dzielących się wzajemnie doświadczeniem, siłą i nadzieją w celu rozwiązywania wspólnych problemów oraz pomocy innym w zdrowieniu. Jedynym warunkiem członkostwa w naszej wspólnocie jest posiadanie krewnego lub przyjaciela, który zmaga się z problemem seksoholizmu. S-Anon nie pobiera żadnych opłat ani składek członkowskich. Jesteśmy samowystarczalni dzięki dobrowolnym datkom składanym przez uczestników naszych spotkań. S-Anon nie jest powiązane z żadną sektą, ugrupowaniem religijnym, czy politycznym, organizacją lub jakąkolwiek instytucją. S-Anon nie angażuje się w żadne kontrowersyjne spory.

W sprawach niedotyczących Wspólnoty, S-Anon nie zajmuje stanowiska, nie popiera ich ani też nie odrzuca. Naszym głównym celem jest pomoc w zdrowieniu osobom dotkniętym seksoholizmem oraz niesienie pomocy krewnym i przyjaciołom seksoholików.

Nadzieja i pomoc dla każdej osoby dotkniętej przez zachowania seksualne innych.

Nie jesteś sam/sama ...

Chcielibyśmy, abyście wiedzieli, że wszelkie uczucia Wam towarzyszące w tym momencie są nam znane, ponieważ inni członkowie S-Anon czuli podobne emocje. Szczegóły z naszego życia (położenia) mogą się różnić, ale wielu z nas w danym momencie czuło obsesję, niepokój, złość, czuło się winnym, bało się, odczuwało samotność, depresję, zawstydzenie, czyste szaleństwo lub kombinację tych uczuć.

Niektórzy z nas byli emocjonalnie odrętwiali - zaprzeczaliśmy isteniu problemu. Życie z seksoholikiem, teraźniejsze lub w przeszłości, bez pomocy duchowej to zbyt wiele dla większości z nas.

Niektórzy z nas przystąpili do S-Anon, aby wspierać seksoholika - nie zdawaliśmy sobie sprawy z tego, że przestaliśmy kierować naszym własnym życiem.

Niektórzy z nas przystąpili do programu czując złość lub wściekłość i jednocześnie czuli się słabi, pokonani i bez jakiejkolwiek nadziei. Dopiero później zdaliśmy sobie sprawę, że zwrócenie się po pomoc S-Anon to dowód wielkiej odwagi.

To był początek naszego powrotu do zdrowia.

Sprawdź czy S-Anon jest dla Ciebie

Czy czujesz się zraniona(y) przez czujeś zachowania seksualne?

 1. Czy cierpisz z powodu zachowań seksualnych innych, bliskich Ci osób?
 2. Czy odczuwasz ból, wstyd lub zażenowanie z powodu zachowań seksualnych partnera?
 3. Czy obawiasz się zdenerwować partnera z obawy, że Cię porzuci (zostawi)?
 4. Czy podejmujesz rozpaczliwe wysiłki w celu odciągnięcia uwagi partnera od jego chorych zachowań seksualnych poprzez wyrzucenie pism lub filmów pornograficznych, wyrzucenie korespondencji, ubieranie się w sposób sugestywny, itp.?
 5. Czy z powodu zdrad partnera dręczą Cię obsesyjne myśli na temat jego zachowań seksualnych i motywów lub żyjesz w ciągłym lęku przed zarażenia chorobami wenerycznymi lub AIDS?
 6. Czy czuje się odpowiedzialna(y) za zdrady parntnera i jego(jej) problemy spowodowane uzależnieniem się od seksu?
 7. Czy kłamiesz i ukrywasz przed innymi bliskimi Ci osobami fakt występowania w Twoim życiu chorych zachowań seksualnych, zdrad, przemocy seksualnej, itp?
 8. Czy z powodu lęku przed samotnością i opuszczeniem tkwisz w bolesnym i niszczącym Cię związku, pomimo rosnącego cierpienia z powodu chorych zachowań seksualnych partnera (zdrady, masturbacja, pornografia, czaty erotyczne, itp.) i pogłębiającego się chaosu?
 9. Czy w skutek pochłonięcia drugą osobą zapominasz lub zaniedbujesz ważne dla siebie sprawy np. zawodowe, zdrowotne, itp.?
 10. Czy wierzysz w to, że jeśli postarasz się bardziej, i zapewnisz partnerowi wysoce satysfakcjonujący seks, będzie to gwarancją trwałego związku?
 11. Czy ze strachu lub tzw "świętego spokoju" zgadzasz się na nieakceptowane przez Ciebie zachowania, w tym również seksualne?
 12. Czy masz przekonanie, że wiesz lepiej, co jest dobre dla drugiej osoby, co ona czuje i czego potrzebuje do szczęścia i wierzysz, że potrafisz wyleczyć chorego partnera i nikt lepiej od Ciebie tego nie zrobi?
 13. Czy uważasz, że seks jest najważniejsza oznaką miłości?
 14. Czy w twoim, przekonaniu atrakcyjność fizyczna lub jej brak świadczy o atrakcyjności w związku?
 15. Czy czujesz, że musisz być doskonała(y) i perfekcyjna(y) w każdym calu, żeby zasłużyć na miłość?
 16. Czy zdarza Ci się używać seksu jako narzędzia manipulacji partnerem i sposobu na pojednanie (seks - nagroda, brak seksu - kara)?
 17. Czy w swoich związkach uczuciowych koncentrujesz się wokół zaspokajania partnera zgodnie z zasadą, że "jeśli w łóżku jest dobrze, wszędzie jest dobrze"?
 18. Czy jesteś zazdrosna(y) o kontakty partnera z płcią przeciwną lub obsesyjnie obawiasz się zdrady?
 19. Czy w celu znalezienia dowodów zdrady zdarza Ci się przeszukiwać korespondencję, sprawdzać telefon, przetrząsać kieszenie, przeglądać teczki z dokumentami, itp.?
 20. Czy z powodu cierpienia wynikającego z chorych zachowań seksualnych partnera (zdrady, pornografia, masturbacja, itp.) doświadczasz myśli samobójczych lubpodejmujesz próby samobójcze?
 21. Czy dręczące Cię uczucia zagłuszasz używkami (papierosy,słodycze, leki, alkohol, zakupy, itp.)?
 22. Czy zdarza Ci się grozić odejściem lub rozwodem, a potem nie wprowadzasz tego w życie?
 23. Czy z powodu zaabsorbowania partnerem stopniowo utraciłaś(eś) zainteresowanie swoimi zamiłowaniami, rezygnujesz z kontaktów towarzyskich i przyjaźni?
 24. Czy z powodu zachowań seksualnych partnera borykasz się zproblemami finansowymi?

Jeśli odpowiedziałaś(eś) TAK na niektóre pytania, możesz znaleźć pomoc w S-Anon

MODLITWA O POGODĘ DUCHA

Boże, użycz mi pogody ducha,
Abym godził się z tym
czego zmienić nie mogę,
Odwagi, abym zmienił to, co mogę zmienić,
i mądrości, abym odróżniał
jedno od drugiego.

Nasz Program Zdrowienia oparty jest na 12 Krokach,
12 Tradycjach i 12 Koncepcjach Służby

DWANAŚCIE KROKÓW S-ANON

Pracując według Dwunastu Kroków, czyli wprowadzając w życie zasady wynikające z tych kroków, doświadczamy zdrowienia z efektów życia z członkiem rodziny lub przyjacielem dotkniętym seksoholizmem.

 1. Przyznaliśmy, że jesteśmy bezsilni wobec seksoholizmu, i że przestaliśmy kierować naszym życiem.
 2. Uwierzyliśmy, że Siła większa od nas samych może przywrócić nam zdrowy rozsądek.
 3. Podjęliśmy decyzję, aby powierzyć naszą wolę i nasze życie opiece Boga, tak jak Go rozumiemy.
 4. Zrobiliśmy wnikliwy i odważny osobisty obrachunek moralny.
 5. Wyznaliśmy Bogu, sobie i drugiemu człowiekowi istotę naszych błędów.
 6. Staliśmy się całkowicie gotowi, żeby Bóg usunął wszystkie te wady charakteru.
 7. Zwróciliśmy się do Niego w pokorze, aby usunął nasze braki.
 8. Zrobiliśmy listę wszystkich osób, które skrzywdziliśmy, i staliśmy się gotowi zadośćuczynić im wszystkim.
 9. Zadośćuczyniliśmy osobiście wszystkim, wobec których było to możliwe, z wyjątkiem tych przypadków, gdy zraniłoby to ich lub innych.
 10. Prowadziliśmy nadal osobisty obrachunek, z miejsca przyznając się do popełnianych błędów.
 11. Staraliśmy się przez modlitwę i medytację poprawiać nasz świadomy kontakt z Bogiem, tak jak Go rozumiemy, prosząc jedynie o poznanie Jego woli wobec nas oraz o siłę do jej spełnienia.
 12. Przebudzeni duchowo w rezultacie tych Kroków staraliśmy się nieść to posłanie innym i stosować te zasady we wszystkich naszych poczynaniach.

DWANAŚCIE TRADYCJI S-ANON

Tradycje wytyczają kierunek dla wzrostu i zdrowia naszych grup i naszej światowej Wspólnoty. Nasze doświadczenia grupowe pokazują, że jedność rodzinnych grup S-Anon zależy od tego czy postępujemy zgodnie z poniższymi Tradycjami.

 1. Nasze wspólne dobro powinno być na pierwszym miejscu, indywidualny postęp każdego z nas zależy bowiem od jedności grupy.
 2. Jedynym i najwyższym autorytetem w naszej Wspólnocie jest miłujący Bóg, jakkolwiek się On objawia w sumieniu każdej grupy. Nasi Liderzy są tylko zaufanymi sługami — oni nami nie rządzą.
 3. Bliscy seksoholika, którzy zbierają się w celu niesienia wzajemnej pomocy, mogą nazywać się Grupą Rodzinną S-Anon, pod warunkiem, że jako grupa nie są zrzeszeni w żadnej innej organizacji. Jedynym warunkiem członkostwa jest posiadanie krewnego lub przyjaciela, który zmaga się z problemem seksoholizmu.
 4. Każda grupa powinna być całkowicie niezależna z wyjątkiem spraw, które dotyczą innych grup lub Wspólnoty S-Anon lub SA jako całości.
 5. Każda grupa S-Anon ma tylko jeden cel: niesienie pomocy rodzinom seksoholików. Realizujemy to stosując Dwanaście Kroków S-Anon, wspierając i rozumiejąc naszych bliskich dotkniętych seksoholizmem oraz serdecznie przyjmując rodziny seksoholików i dając im pociechę.
 6. Nasze Grupy Rodzinne S-Anon nie powinny nigdy popierać, finansować ani użyczać swej nazwy żadnym zewnętrznym przedsięwzięciom, ażeby problemy finansowe, majątkowe, czy prestiżowe nie odrywały nas od głównego duchowego celu. Pomimo odrębności, powinniśmy zawsze współpracować z Anonimowymi Seksoholikami.
 7. Każda grupa powinna być całkowicie samowystarczalna odmawiając wsparcia materialnego z zewnątrz.
 8. Działalność we Wspólnocie S-Anon powinna na zawsze pozostać honorowa, możemy jednak zatrudniać specjalnych pracowników w biurach służb S-Anon.
 9. Nasze grupy, jako takie, nie powinny nigdy stać się organizacjami, możemy jednak tworzyć służby i komitety odpowiedzialne bezpośrednio wobec tych, którym służą.
 10. Grupy Rodzinne S-Anon nie zajmują stanowiska wobec problemów spoza Wspólnoty, ażeby nasze imię nigdy nie zostało uwikłane w publiczne polemiki.
 11. Grupy rodzinne S-Anon nie zajmują stanowiska wobec problemów spoza Wspólnoty, ażeby nasze imię nigdy nie zostało uwikłane w publiczne polemiki.
 12. Nasze oddziaływanie na zewnątrz opiera się na przyciąganiu, a nie na reklamie. Musimy stale zachowywać osobistą anonimowość wobec prasy, radia, telewizji i filmu. Ze specjalną troską strzeżemy anonimowości każdego członka S-Anon i SA.
 13. Anonimowość stanowi duchową podstawę wszystkich naszych Tradycji, przypominając nam zawsze, że zasady są ważniejsze od osobowości.

DWANAŚCIE KONCEPCJI S-ANON

Dwanaście Koncepcji Służby S-Anon ukazuje, jak praca w ramach Dwunastego Kroku może być realizowana na szeroką skalę. Koncepcje te stanowią przewodnik dla personelu Biura Służby Światowej, Rady Powierników, ustanowionych komitetów oraz członków Konferencji Światowej Służby i odnoszą się do wzajemnych relacji między nimi oraz grupami.

 1. Ostateczna odpowiedzialność i nadzór nad światową służbą S-Anon należy do grup S-Anon.
 2. Grupy Rodzinne S-Anon przekazały całkowitą władzę administracyjną i operacyjną Konferencji oraz jej służbom.
 3. Skuteczne przewodnictwo możliwe jest dzięki prawu do podejmowania decyzji.
 4. Uczestnictwo jest kluczem do harmonii.
 5. Prawo do apelacji i petycji chroni mniejszości i zapewnia im możliwość wysłuchania.
 6. Konferencja uznaje podstawową odpowiedzialność administracyjną Powierników.
 7. Powiernicy działają w ramach przepisów prawa, podczas gdy prawa Konferencji wynikają z tradycji.
 8. Rada Powierników zleca całkowity nadzór nad codziennym zarządzaniem Centralą S-Anon komitetom wykonawczym.
 9. Dobre, osobiste przewodnictwo jest konieczne na wszystkich poziomach służby. Na szczeblu służby światowej główne przewodnictwo obejmuje Rada Powierników.
 10. Równowagę w odpowiedzialności za służbę osiąga się poprzez starannie zdefiniowane kompetencje nadzorcze oraz unikanie dublowania decyzyjności.
 11. Biuro Służby Światowej składa się z dyrektora wykonawczego oraz personelu biura.
 12. Podstawa duchowa Światowej Służby S-Anon zawarta jest w Ogólnych Zobowiązaniach Konferencji, Artykuł 12 Deklaracji.

Kontakt do nas

Mityngi Grup Rodzinnych S-Anon odbywają się w Krakowie, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Warszawie, Wrocławiu i Gdańsku.

Zapraszamy również do naszych spotkań internetowych.

Jeżeli chcesz uczestniczyć w mityngu lub spotkaniu internetowym, prosimy o wcześniejszy telefoniczny kontakt z nami.

Materiały do pobrania